Shikakai Powder (Ritha) / Shikaya / Acacia Concinna/ Manda Seege / Shikakai / Cheeyakayi / Bahuphenarasa Powder

12.00US$

Weight: 100 gm (3.5 oz)

Origin: India

It is a high source of vitamin A, C, D, E, and K. It is best for a hair care routines. 

Shikakai Powder (Ritha) / Shikaya / Acacia Concinna/ Manda Seege / Shikakai / Cheeyakayi / Bahuphenarasa Powder

12.00US$

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop